Mina arbeten rör sig mellan måleri, collage, aktioner och service. Den gemensamma nämnaren är tankar om cirkulation i olika former. I måleriet återkommer miljöer, figurer, mönster och objekt som statister i nya avsnitt och berättelser. De senaste måleriprojekten är textbaserade och knyter an till frågor som inspirerat till aktionerna.

Fotocollagen är sydda av färgfotografier och bildar lapptäcken där intryck, minnen och mönster visuellt och bokstavligt återanvänds.

2004 startade jag Cirkeln utifrån egna erfarenheter och funderingar runt föräldraskap, framtid, samtid, hållbar utveckling och ett behov av att samtala om dessa frågor. Projektet är pågående och utgör en kedja av händelser. Cirkeln har uppstått som sångstund, öppen förskola och informationscentral vid olika tillfällen. Historik finns på www.temporaryart.org/cirkeln.

Till Cirkeln hör Cirkulationen – bytarhyllan med barnkläder och leksaker, som börjat leva sitt eget liv.

2004 uppmärksammade jag även En Köpfri Dag. Inspirerad av www.breathingplanet.net/whirl tog jag initiativ till en meditativ procession med tomma kundvagnar genom vackra Kista Galleria, sista lördagen i november. Händelsen dokumenterades och en liten webfilm gjordes för nätverket www.bnd.nu.

Jag blev i mars 2005 inbjuden att visa filmen tillsammans med Lars Arrhenius animation ”the Street” i KC - östs projektlokal Kista + konst, belägen i just Kista Galleria. ” Två sätt att beskriva och kommentera vårt offentliga rum” ... ur pressreleasen. Filmen stoppades av marknadschefen för Gallerian en vecka in i utställningen med hänvisning till att den ”sände fel signaler”. När detta kommenterades i Kulturnytt i P1 fick man lämna ifrån sig nycklarna till lokalen samma dag och projektet avslutades i förtid. Händelsen blev en banal illustration den otydlighet som råder i dagens nya villkorade "offentliga" mötesplatser. Vem bestämmer vad som ska sägas var? Förvirra inte kunderna .

Cirkulationens medverkan på UnderBara Barnmässan i november 2005 blev mitt nästa steg för att undersöka vad som bör sägas och göras var. Det kan också ses som ett eget utforskande av tesen om att aktivism så småningom övergår i service. Inspirerad av Kista incidenten samt av att radioprogrammet Föräldrarna i P1 i ett reportage i november 2004 ställde Cirkeln ( då på galleri ID:I ) som en motvikt till UnderBara Barnmässan ( samtidigt i Älvsjö ) beslöt jag mig för att delta på mässan 2005 med byteshyllan. Om man inte får aktivt icke-handla i en kommersiell miljö, eller visa andra som gör det, kan man då inspirera till återanvändning i en liknande kontext och hur kommer det att tas emot? Grundfrågorna och anledningen är de samma … Vår överkonsumtion och dess konsekvenser. Skillnaderna är att jag i det senare fallet frågade om lov, betalade min plats, samt erbjöd varor och en service för att bli av med överflödiga varor.

Cirkulationen var otroligt uppskattad och väl använd av Barnmässans besökare, som uppskattades till 7000 vuxna och 3000 barn på tre dagar.
En rekonstruktion av Cirkulationen på mässan 2005 kommer att visas på ID: I i februari 2006.

.


hem